Contract tussen de verhuurder en huurder. Dit om beide partijen te beschermen. Regels 4 en 7 gelden ook voor de gekochte artikelen.

Bij het huren van bruidsjurken of andere aanverwante artikelen gaat de huurder akkoord met de hierna vermelde huurvoorwaarden:

1. De huurder verplicht zich goede zorg te houden over de gehuurde artikelen. Indien schade of vermissing ontstaat, moet deze door de huurder uit eigen beweging gemeld worden bij de inname.

2. Er wordt een borgsom gevraagd voor de gehuurde artikelen.
De hoogte is afhankelijk van het gehuurde en wordt door verhuurder bepaald.

3. Er wordt een extra vergoeding gerekend als de kleding bij terugkomst extreem vuil blijkt. Bij beschadiging of zware verontreiniging van de kleding (bv. olievlekken, make- up, etenswaren en teer) zijn de kosten van reparatie, reiniging of eventuele vervanging voor rekening van de huurder. Dit zal gedeeltelijk of helemaal van de borg worden ingehouden.

4. Bij reservering dient men een aanbetaling te doen van 50%. Bij annulering wordt de aanbetaling nimmer geretourneerd.

5. De huurder verplicht zich de gehuurde artikelen ten laatste terug te bezorgen op het met verhuurder overeengekomen tijdstip. Indien later terugbezorgd, wordt € 50 per dag berekend.

6. De huurder stelt zich volledig aansprakelijk voor diefstal of verlies.

7. Bij al ons aanbod wordt de verkoopprijs genoemd, tevens dient u een aanbetaling achter te laten. Deze aanbetaling is vaak 50% van de prijs.

8. Voor de gekochte bruidsjurken/galajurken geld een levertijd. (wordt afgesproken met de Bridal Room).